Andre Veskimeister: Cryptocurrency will break into our Wallets

Eesti keeles


Icefire’s Chairman of the Management Board Andre Veskimeister makes three proposals on how Estonia could benefit from the cryptocurrency boom.

Icefire’s Chairman of the Management Board Andre Veskimeister makes three proposals on how Estonia could benefit from the cryptocurrency boom.

While most of the world is dealing with restrictions and the COVID-19, there is a real liberation and opening party going on in the cryptocurrency world. This concerns not only the rise in the price of cryptocurrencies, but also a much wider range of blockchain services.

What is the reason for such attention and financial activity? To understand the current background system one simple example can be given. Around the turn of the century the information digitization revolution took place, which brought the Internet-related developments and companies to the center of attention. One of its milestones was Netscape’s IPO in 1995. Netscape was one of the first modern Internet browsers to dominate the market until Internet Explorer and Chrome took over. From there companies such as Google, Amazon, Facebook and many others emerged.

Big breakthrough

Another technological breakthrough is currently underway, focusing on the digitization of value. Cryptographic money and new startups based on it try to give real exchange value to both digital and real objects and also contracts. Similar to the time of the significant Netscape listing on April 14th 2021, a significant event took place in the cryptocurrency world when Coinbase was listed on the Nasdaq. Coinbase is probably the best known crypto tokens marketplace in the world. By the end of the first trading day, the company was worth $ 85.7 billion. The first worldwide blockchain-based services are likely to reach retail customers during a few upcoming years and will become massive.

However, it does not necessarily involve a cryptocurrency or other means of payment. These may be the supply chain solutions to an e-commerce tracking service or event ticketing solutions. Already today, the collectibles sold to NBA fans are predominantly digital and use NFT technology.

Drought of developers

The most important changes lie ahead for the financial sector. Developer companies and start-ups of blockchain services are currently onboarding thousands of new IT developers and new technology platforms are being born in months and even weeks. I believe that the innovation capacity of traditional industries will soon be negatively affected as talented developers move into the blockchain.

This exponential growth is due to the fact that blockchain technologies are becoming ready and are entering the phase of scaling. New retail services built on basic products have the necessary infrastructure to cope independently. In addition, the world of cryptocurrency enjoys great attention due to the growing supply for money and the public interest.

How to make the right economic policy decisions here in Estonia, considering all this? The first thing the state and regulators should do is to develop a clear and favorable attitude and legal environment on the blockchain services. These will be the predominant technologies in the near future, so it is better to focus on this issue now and give our citizens, businesses, developers and the financial sector a competitive advantage, rather than delaying until the last minute.

We turn the disadvantage to an advantage

Estonia needs a nationwide training program for all citizens, similar to the former “Tiigrihüpe” program, to get to know crypto as it did 30 years ago with computer and Internet learning. Unfortunately or fortunately, not all the changes that come with the world of crypto are positive, so educating people increases each consumer’s personal responsibility for the preservation and security of their property.

The new options that have emerged help everyone to increase the productivity of their property, but understanding and navigating in the crypto world requires the acquisition of primary education in this field. We are still dealing with the consequences of the money laundering scandal, but we should nevertheless take the bold view that the crypto world is not just an environment for criminal and black money brokering, but the beginning of a new cycle of technological development.

In addition, Estonia could take advantage of our country’s “great shortcoming” – our small size. Cooperation between the private and government sectors could change the legislative and technological environment, which would give a new boost to the development of our country for the next decade.

Article was published 22.04.2021 in Estonian at Geenius portal here

 


Andre Veskimeister: krüpto murrab jõuga meie kõigi rahakotti

Andre Veskimeister, Icefire’i vastne juhatuse esimees, teeb arvamusloos kolm ettepanekut, kuidas kogu Eesti võiks krüptobuumist kasu lõigata.

Kui suurem osa maailmast tegeleb piirangutega ja koroonaga hakkamasaamisega, siis krüptomaailmas on käimas tõeline vabanemine ja lõikuspidu. See ei puuduta mitte ainult krüptovaluutade rokkivat hinnatõusu, vaid palju laiemat hulka plokiahelal põhinevaid teenuseid.

Millest selline tähelepanu ja finantsiline aktiivsus on tingitud? Selleks, et mõista praegu toimuva taustsüsteemi, saab tuua ühe lihtsa näite. Sajandivahetuse paiku toimus informatsiooni digitaliseerimise revolutsioon, mis tõstis tähelepanu keskpunkti internetiga seotud arendused ja ettevõtted.

Selle üheks märgiliseks avapauguks oli Netscape’i IPO aastal 1995. Netscape oli üks esimesi kaasaegseid internetibrausereid, mis domineeris turgu, kuni Internet Explorer ja Chrome selle üle võtsid. Sealt edasi tekkisid juba ettevõtted nagu Google, Amazon, Facebook ja paljud teised.

Suur pööre

Praegu on käimas järjekordne tehnoloogiline läbimurre, mis keskendub väärtuse digitaliseerimisele. Krüptorahad ja sellele toetuvad uued startup-firmad proovivad anda reaalse vahetusväärtuse nii digitaalsetele kui ka reaalsetele esemetele, objektidele ja ka lepingutele. Sarnaselt omas ajas märgilise Netscape’i börsile tulemisega toimus 14. aprillil 2021 krüptomaailmas oluline sündmus, kui Coinbase listiti Nasdaqi nimekirjas.

Coinbase on ilmselt tuntuim krüptovahendite turuplats maailmas. Esimese börsipäeva lõpuks kujunes ettevõtte väärtuseks 85,7 miljardit USA dollarit. Tõenäoliselt jõuavad esimesed suuremad plokiahelal baseeruvad teenused jaetarbijateni juba lähima aasta jooksul ja see muutub massiliseks.

Sealjuures ei pruugi see tingimata olla seotud krüptovaluuta ega muu maksevahendiga. Võimalik, et nendeks on hoopis rahvusvahelise e-kaubanduse tracking-teenuse viimine plokiahelale või ürituste piletimüügi lahendused. Juba praegu on NBA fännidele müüdav nänn valdavalt digitaalne ja kasutab NFT-tehnoloogiat.

Tekib arendajate põud

Kõige olulisemad muudatused ootavad siiski ees finantssektorit. Plokiahelal põhinevate teenuste arendajad ja idufirmad kaasavad praegu tuhandeid IT-arendajaid ja uued tehnoloogilised platvormid sünnivad kuude ja lausa nädalatega. Ennustan, et see hakkab juba õige pea pärssima traditsiooniliste majandusharude innovatsioonivõimekust, kuna andekad arendajad suunduvad plokiahelasse.

See on ühelt poolt tingitud sellest, et baastehnoloogiad on jõudmas skaleerimiseks vajalikku faasi. Baastoodete peale ehitatavad uued jaetarbijale suunatud teenused on saanud vajaliku infrastruktuuri, et iseseisvalt hakkama saada. Lisaks naudib krüptomaailm rahatrükist tulenevat nõudluse kasvu ja avalikkuse huvist lähtuvalt suurt tähelepanu.

Kuidas teha seda kõike arvestades õigeid majanduspoliitilisi otsuseid siin Eestis? Esimese asjana võiks riik ja regulaatorid kujundada välja selge ja soosiva seisukoha krüptoteenustesse. Neist saavad lähitulevikus valdavad tehnoloogiad, mistõttu on parem pöörata antud teemale tähelepanu nüüd ja pakkuda meie kodanikele, ettevõtjatele, arendajatele ja finantssektorile konkurentsieelist, selmet viivitada viimase hetkeni.

Pöörame puuduse eeliseks

Eesti vajab kunagise Tiigrihüppe programmi laadset üleriigilist koolitusprogrammi kõigile kodanikele, et krüptotehnoloogiat tundma õppida nii, nagu 30 aastat tagasi toimus arvuti ja internetiõppega. Kahjuks või õnneks ei ole kõik krüptomaailmaga kaasnevad muutused ainult head, mistõttu inimeste harimisega suureneb iga tarbija isiklik vastutus oma vara säilimise ja turvalisuse üle.

Tekkinud uued valikuvõimalused aitavad igaühel oma vara tootlikkust tõsta, ent krüptomaailmas orienteerumine eeldab selle valdkonna alghariduse omandamist. Me tegeleme küll endiselt rahapesuskandaali tagajärgedega, kuid sellele vaatamata tuleks võtta julge seisukoht, et krüptomaailm ei ole ainult kuritegeliku ja musta raha vahendamise keskkond, vaid uue tehnoloogilise arengutsükli algus.

Lisaks võiks Eesti ära kasutada meie riigi “suurt puudust” — meie väiksust. Era- ja valitsussektori koostöös võiks muuta seadusandlikku ja tehnoloogilist keskkonda, mis annaks meie riigi arengule järgmiseks kümnendiks uue tõuke.

We use cookies to track visits to our website. You can also decline tracking and no data is forwarded to third parties.